دسامبر 13, 2022

مزایده سه

مزایده/مناقصه مزایده دو مزایده/مناقصه مزایده یک کد مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره پارتی متن سربرگ []
دسامبر 13, 2022

مزایده دو

مزایده/مناقصه مزایده سه مزایده/مناقصه مزایده دو کد مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره پارتی متن سربرگ []
دسامبر 7, 2022

مزایده فروش ضایعات

مزایده/مناقصه مزایده سه مزایده/مناقصه مزایده دو کد مزایده 123456 شماره مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره پارتی متن سربرگ خود را وارد کنید عنوان []
جولای 19, 2022

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت

حضور شرکت صنعتی-بازرگانی آمیتیس تجارت نور (سهامی خاص) در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت