ردیف
گروه کالا
شماره کالای مرجع
شرح کالا
واحد شمارش
مقدار/تعداد
قیمت پایه
قیمت کل
جزئیات کالا

1

استیل

1003

ورق الکتریکال

کیلوگرم

12

1000

12000