طیف گسترده ای از رزین ها از انواع رزین های مبتنی بر پلی استر، اپوکسی، پلی استریمیدها و سیلیکون است که حفاظت خوبی از اجزاء در برابر شرایط محیطی گاهی بسیار دشوار را تضمین می کنند.

ProductChemistryApplication/FeaturesOil filledDry/CastTraction
Dolphon
CC-1180
Exposy 1kimpregnation resin, Excellent mechanical and chemical resistance, VOC free, EN45545-2 approvedXX
Dolphon
CC-1118
Exposy 1kimpregnation mainly for traction transformers, Excellent mechanical and chemical resistance, VOC free, thixotrop ,EN45545-2 approvedXX
Hi Thermal BC-364A, BB-346A, BR-346APolyesterimpregnation and coating, hot curingX
Dolphon
CC-1305
Polyester in DAPFlexibilized impregnation resin,low VOCX
Dolphon
XL-2112
Polyester100% lable free impregnation resin, High reactivity, Low vicosity, VOC freeXX
Damisol 3630 HTPPolyesterimideFor high thermal properties, VOC free, Low emissionsX
Synthite AC 41PolyurethaneCoating varnish, Air dryingX
Synthite AC 43PolyesterCoating varnish, Air dryingX
Dolphon
CW-1081
Exposy 2kCoating varnish, Best protectionX