با نوار میکا که می توان از بالاترین استانداردها برای ساخت عایق دیوار اصلی استفاده کرد راه حل مناسبی برای بهبود کیفیت و مقرون به صرفه بودن در اختیار مشتریان ما قرار می گیرد.
این محصول الزامات عایق دیوار اصلی و انتهایی را برآورده می کند، یعنی: