از مزایای این نوارها این است که:

  •  استحکام دی الکتریک بالایی داشته باشد
  •  ارائه عملکرد حرارتی بالا
  •  در برابر ترشحات کرونا مقاومت کنید
  •  قابل اجرا بدون چروک شدن
  •  قابل اجرا با در سریع ترین زمان ممکن
  •  زمان برش کوتاهی داشته باشید

Mainwall tapes for conventional hot pressing

 Thickness
mm
Total Weight
g/m²
Samica g/m²PI film 25 μm g/m²Resin Content g/m²Resin Compatibility and Thermal Class
Samicatherm 315.510.09117603720220 (c)

Overhang tapes for conventional hot pressing

 Thickness
mm
Total Weight
g/m²
Samica® g/m²Resin Content g/m²Resin Compatibility and Thermal Class
Samicatherm® 366.180.121507552220 (c)
Samicatherm® 366.190.1821512072220 (c)