آگوست 8, 2023

مزایده شماره يك

منقضي شده مزايده فروش ضايعات توليدي ورق سيليس تاريخ انتشار: 1402/04/01 تاريخ مهلت دريافت اسناد آگهي: 1402/04/10 تاريخ مهلت ارائه پاكت: 1402/04/29 تاريخ بازگشايي پاكت: 1402/04/31 []
ژانویه 1, 2023

مناقصه ضایعات دو

کد مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره پارتی متن سربرگ خود را وارد کنید عنوان مزایده []
دسامبر 13, 2022

مزایده سه

مزایده/مناقصه مزایده دو مزایده/مناقصه مزایده یک کد مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره پارتی متن سربرگ []
دسامبر 13, 2022

مزایده دو

مزایده/مناقصه مزایده سه مزایده/مناقصه مزایده دو کد مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره مزایده متن سربرگ خود را وارد کنید شماره پارتی متن سربرگ []